Olanaklarımız

Spark-Up’ta girişiminiz için aşağıdaki hizmet ve olanaklardan yararlanabilirsiniz.

Muafiyetler

Ar-Ge İndirimi ve Tasarım İndirimi

SGK İşveren Prim Desteği

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki

Damga Vergisi İstisnası

Gümrük Vergisi İstisnası

Patent Ve Faydalı Modele Dayalı Satışlar Vergisi İstisnası

TR