Programlarımız

Spark-Up’ta girişiminizi fikir aşamasından şirketleşme ve olgunluk aşamasına kadar geliştirebileceğiniz ön kuluçka, kuluçka ve kuluçka sonrası programlara katılabilirsiniz.
on_kulucka.png

Ön Kuluçka

Erken aşama girişimcilere yönelik olan bu programda gelecek vaat eden iş fikirlerine sahip potansiyel girişimcileri veya girişimlerin iş fikrini ve iş modelini geliştirmek amaçlanır. Bu aşamada kuluçka merkezi, bu girişimcilere proje fikirlerini doğrulamalarına, iş planlarını iyileştirmelerine, ekiplerini kurmalarına ve girişimlerini başlatmaya hazırlanmalarına yardımcı olmak için eğitim, rehberlik ve ağ oluşturma olanakları sunar. Bu aşama aynı zamanda iş fikirlerinin uygulanabilirliğini belirlemek için pazar araştırması ve fizibilite çalışmalarını da içerir.

kulucka.png

Kuluçka

Şirketleşmesini tamamlamış girişimler için sunulan bu programda girişiminizi büyütmek için destek alabilirsiniz. Bu aşama, seçilen girişimlere işlerini büyütmelerine ve ölçeklendirmelerine yardımcı olacak bir dizi hizmet, kaynak ve destek sağlamayı içerir. Buna ofis alanı, ürün ve iş geliştirmeye yönelik olarak eğitimler, ticari danışmanlık hizmetleri, hukuk ve muhasebe desteği ve endüstri uzmanlarına ve danışmanlara erişim dâhildir. Kuluçka merkezi ayrıca startup’ların ürünlerini, hizmetlerini ve iş stratejilerini iyileştirmelerine yardımcı olmak için ağ oluşturma fırsatları, finansmana erişim, yatırımcı buluşmaları, eğitim atölyeleri, hızlandırma kampları ve diğer kaynakları sağlar.

kulucka_sonrasi.png

Kuluçka Sonrası

Bu aşama, girişimlerin kuluçka merkezinden çıkıp daha geniş iş dünyasına geçişini içerir. Bu aşamada kuluçka merkezi, girişimleri büyümeye ve gelişmeye devam etmeleri için destekler. Girişimlerin pazar stratejilerini geliştirmelerine, işlerini ölçeklendirmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak finansmana, mentorluğa, ağ oluşturma fırsatlarına ve diğer kaynaklara erişmelerine destek olur.

TR